CAT | CAST | ENG |

Aquesta és la web associada al projecte Apropiacions i resignificacions de la imatge de la Verge de Monsterrat a Catalunya i al món.
Un estudi d’antropologia i d’història comparada sobre el culte a La Moreneta a Puerto Rico, l’Alguer i Guinea Equatorial (2017-2020)
, finançat per l’Observatori de Patrimoni Etnològic de Catalunya (OPEI) i l’Institut Ramón muntaner (IRMU) i coordinat a través de l’Institut Català d’Antropologia (ICA).